Wat onderscheidt een erkende assistentiewoning?

De ‘erkende groepen van assistentiewoningen’ vervangen op termijn de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met diverse dienstverlening. Een erkende assistentiewoning is een individueel aangepaste wooneenheid (met ergonomische aanpassingen zoals brede deuren voor rolstoelgebruikers, drempelluwe overgangen, antislip vloer, alarmsysteem…) waarin bewoners zelfstandig verblijven en kunnen terugvallen op de nodige zorg en diensten ter plaatse. Daardoor hoeven ze bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te vertrekken.

Per erkende groep van assistentiewoningen doet De Zilvertorens steeds beroep op een professionele beheersinstantie en wordt er een woonassistent aangesteld. Deze organiseert alle zorg- en dienstverlening, voorziet in een 24/24u noodoproepservice en overbruggingszorg en neemt de verhuur en het beheer van de gebouwen voor zijn/haar rekening. De woonassistent is op regelmatige tijdstippen aanwezig voor de bewoners.

Erkende assistentiewoningen
Erkende assistentiewoningen

Erkend of aangemeld?

Sinds 1 januari 2013 vervangen erkende assistentiewoningen de vroegere serviceflats. Erkende assistentiewoningen voldoen volledig aan de bepalingen van het nieuwe woonzorgdecreet, uitgevaardigd door de Vlaamse Regering in 2013. Oudere assistentiewoningen of serviceflats die hier niet volledig aan beantwoorden kunnen aangemeld worden.

De minimumvereisten waaraan een erkende assistentiewoning moet voldoen:

• woonassistentie
• zorg op maat en op verzoek van elke bewoner
• aangepaste huisvesting met de nodige voorzieningen op vlak van welzijn en veiligheid
• 24u/24 crisiszorg via noodalarmering
• overbruggingszorg na een crisissituatie
• sociale netwerkvorming
• gebruikersraad (minstens 1x / trimester)


Niet te missen

Meer weten over zorgvastgoed en assistentiewoningen in het bijzonder?

Benieuwd naar onze rendabele assistentiewoningen?bekijk ons aanbod
Inschrijving infosessie Inschrijving nieuwsbrief

Download

het dossier

assistentie-

woningen

Klik hier

Up to date

Beleggingsavond project Boekhoute - schrijf nu in!

Wenst u meer informatie omtrent de nieuwe assistentiewoningen te Boekhoute? Kom dan naar één van onze beleggingsavonden!

meer info


Wat vindt u belangrijk aan een assistentiewoning?

Wegwijs raken in erkende assistentiewoningen? Raadpleeg snel de checklist van de Vlaamse Overheid - Agentschap Zorg & Gezondheid!

meer info


Maak nu een virtuele wandeling in De Zilvertorens!

Wil u ook zo graag eens binnenkijken in één van onze assistentiewoningen?

modelappartement meer info