Veel gestelde vragen over assistentiewoningen

Wat is een erkende assistentiewoning?

De groepen van assistentiewoningen komen in de plaats van de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Een erkende assistentiewoning is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg en diensten. Daardoor hoeven de bewoners bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te verhuizen.

Per groep van assistentiewoningen wordt een beheersinstantie aangesteld. Zij organiseert alle zorg en dienstverlening, voorziet in een 24/24 noodoproepservice en overbruggingszorg en neemt het beheer van de gebouwen voor haar rekening. In de groepen van assistentiewoningen is er op vaste tijdstippen een woonassistent aanwezig die onder meer zorgt voor de sociale netwerkvorming.

Sinds 1 januari 2013 vervangen assistentiewoningen de vroegere serviceflats. Bestaande erkende serviceflats krijgen de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Waarom investeren in een assistentiewoning

Tegenover de huidige, onzekere spaar- en beleggingsinkomsten blijft vastgoed een betrouwbare en slimme investering. De Zilvertorens biedt u met zijn assistentiewoningen aantrekkelijk en waardevast zorgvastgoed aan. De waarde van uw nieuwbouw assistentieflat stijgt en brengt u zo een mooie cent op. U hoeft m.a.w. weinig risico te nemen voor meer financiële zekerheid.

Investeren in een erkende assistentiewoning van De Zilvertorens biedt u belangrijke fiscale voordelen. Onze assistentiewoningen zijn 100% conform de wetgeving op de groepen van assistentiewoningen, waardoor u slechts 12% btw betaalt (i.p.v. 21%) en geen onroerende voorheffing.(*)

Wenst u uw assistentieflat niet (meteen) zelf te bewonen maar te verhuren, dan zoekt onze beheersinstantie voor u naar een geschikte huurder. Daardoor kunt u – bovenop een jaarlijkse meerwaarde op uw vastgoed – rekenen op gegarandeerde en geïndexeerde huurinkomsten.

Aangezien de vraag naar aangepast wonen voor ouderen alleen maar toeneemt, mag u echter uitgaan van 100% bezetting door zorgzame, solvabele bewoners.

(*) Alle erkende Zilvertorens-assistentieflats worden ter beschikking gesteld van een erkende beheersinstantie – 100% conform het besluit van de Vlaamse Regering op assistentiewoningen van 12/10/2012 in uitvoering van het woonzorgdecreet van 13/03/2009.

Bouwt de zilvertorens ook in mijn regio?

Met onze zorgappartementen en assistentiewoningen komen we tegemoet aan de steeds groeiende vraag naar een hogere levenskwaliteit en beter wooncomfort na de pensioenleeftijd. Onze woonprojecten die aangepast wonen met zorg op maat mogelijk maken, vindt u momenteel al op verschillende locaties in Vlaanderen. Al onze gebouwen hebben een ‘driesterrenligging’ (AAA-ligging), met tal van faciliteiten in de directe omgeving: winkels, ontspanning, openbaar vervoer, natuur, … Een belangrijk pluspunt voor onze bewoners en investeerders.

De Zilvertorens is in volle expansie. Wij zijn steeds op zoek naar strategisch gelegen gronden voor de bouw van nieuwe projecten. Beschikt u over grond, een afbraakpand of een renovatieproject op een centrale ligging in een gemeente of stad, of hebt u weet hiervan? Laat het ons weten: wij onderzoeken, samen met u, de eventuele bouwmogelijkheden.

Wenst u graag op de hoogte te blijven over onze nieuwe projecten in uw buurt? Schrijf u dan snel in op onze nieuwsbrief.

Waarin verschillen de serviceflats van de assistentiewoningen?

De groepen van assistentiewoningen hoeven niet meer erkend te zijn. De verplichte erkenning van de vroegere serviceflats bleek in de praktijk een weinig efficiënte verrichting om de markt te reguleren. De Vlaamse regering wil de erkenning van assistentiewoningen voorbehouden aan voorzieningen die bereid zijn zich te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden en het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap, zoals De Zilvertorens. De erkenning is dus niet langer verplicht, maar facultatief.

Daarnaast verschilt een groep van assistentiewoningen van een serviceflatcomplex doordat de groep bestaat uit verschillende zelfstandige woningen, waarbij uitgebreide zorg en diensten op verzoek van de bewoner kunnen worden aangeboden. Bij serviceflats moesten de bewoners vroeger bij een grotere zorgbehoefte verhuizen naar een woonzorgcentrum om er aangepaste zorg te krijgen. Het Woonzorgdecreet komt hieraan tegemoet en bepaalt dat een erkend woonzorgcentrum één of meer assistentiewoningen tijdelijk kan laten erkennen als woongelegenheid in het woonzorgcentrum. Daardoor dient de bewoner niet meer te verhuizen en kan hij/zij blijven resideren in zijn assistentiewoning met aangepaste zorg- en dienstverlening.

Waarin verschillend de erkende assistentiewoningen van De Zilvertorens van de aangemelde assistentiewoningen?

De erkenning van een groep van assistentiewoningen is voortaan volstrekt facultatief. Initiatiefnemers kunnen vrij beslissen om al dan niet een erkenning aan te vragen. De Vlaamse regering wil via de erkenning een groep van assistentiewoningen die een bepaalde zorg- en kwaliteitsgarantie biedt (zoals De Zilvertorens) kunnen onderscheiden van niet-erkende groepen.

Het Vlaams Besluit over de groepen van assistentiewoningen bepaalt duidelijk de erkenningsvoorwaarden waaruit een erkende groep van assistentiewoningen ten minste moet bestaan, nl.

  1. aangepaste huisvesting
  2. ouderenzorg die op maat en op verzoek van de bewoner kan worden aangeboden
  3. het scheppen van voorwaarden tot sociale netwerkvorming
  4. crisiszorg (= onmiddellijke hulp in noodsituaties)
  5. overbruggingszorg (= hulp volgend op de crisiszorg)
    6.woonassistentie

Financiële voordelen?

In alle erkende projecten van De Zilvertorens, die 100% voldoen aan de nieuwe wetgeving op de groepen van assistentiewoningen, betalen kandidaat-kopers slechts 12% btw i.p.v. 21% en zijn ze vrijgesteld van onroerende voorheffing.(*)

(*) Alle erkende Zilvertorens-assistentieflats worden ter beschikking gesteld van een erkende beheersinstantie – 100% conform het besluit van de Vlaamse Regering op assistentiewoningen van 12/10/2012 in uitvoering van het woonzorgdecreet van 13/03/2009.

Is er een erkende assistentiewoning enkel bestemd voor senioren?

Neen, al vormen 65-plussers wel de grootste bewonersgroep in een groep van assistentiewoningen.

Per erkende groep van assistentiewoningen kunnen een aantal assistentiewoningen worden aangeboden aan gebruikers die jonger zijn dan 65 jaar. Tot 25% van het totale aantal erkende assistentiewoningen van de groep komt daarvoor in aanmerking. Dus ook mensen jonger dan 65 kunnen hun intrek nemen in een van de assistentiewoningen van De Zilvertorens.

Daarnaast kiest de bewoner vrij de zorg die hij wil. De beheersinstantie brengt de zorg in het bereik van de bewoners die er een beroep op kunnen doen telkens als dat nodig is.

Wat doet de zorgpartner

Een erkende assistentiewoning biedt u de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, met een permanent zorgaanbod, maar ook met de geruststelling dat er de klok rond acute hulp beschikbaar is.

De Zilvertorens doet voor het ruime aanbod van zorg-en dienstverlening binnen zijnn projecten een beroep op verschillende zorgpartners. Zo werken wij nauw samen met ziekenfondsen, nabijgelegen woonzorgcentra (privé of openbaar), Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en grote thuiszorgorganisaties.

Onze zorgpartners zijn tegelijk ook de beheersinstantie van onze assistentiewoningen: ze stellen een woonassistent ter beschikking en volgen de situatie van alle bewoners via bewonersdossiers nauwgezet op. Bovendien nemen zij, indien nodig, de begeleiding naar allerhande extra services voor hun rekening: thuisverpleging, poetshulp, maaltijden aan huis, … Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de bewoners.

Wat is crisiszorg en overbruggingszorg?

In een erkende groep van assistentiewoningen moet de beheersinstantie crisiszorg en overbruggingszorg garanderen. Crisiszorg is de zorg die onmiddellijk moet worden geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kon worden ingeschat. Bij een noodoproep door een bewoner, wordt onmiddellijk contact opgenomen met die bewoner en, als dat nodig is, zal er een interventie plaatsvinden in de assistentiewoning.

Overbruggingszorg is aangepaste zorg die aansluit op de crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verstrekt in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.

Inschrijving infosessieInschrijving nieuwsbrief

Download

het dossier

assistentie-

woningen

Klik hier

Up to date

Bezoek ons modelappartement!

Op afspraak stellen wij graag ons gloednieuw afgewerkt modelappartement in De Zilvertorens Boekhoute aan u voor.

Bezoek ons modelappartement! meer info


Wat vindt u belangrijk aan een assistentiewoning?

Wegwijs raken in erkende assistentiewoningen? Raadpleeg snel de checklist van de Vlaamse Overheid - Agentschap Zorg & Gezondheid!

meer info